Available courses

Esimene sissejuhatus haridusplatvormi scratch. Põhifunktsioonid ja ülesanded põhikooliõpilastele.

Lühike sissejuhatus 3D-printimise tehnoloogiasse ja peamiste printeritüüpide kirjeldus.  Juhend trükkimiseks ettevalmistamise ja 3D-printeri jaoks vajalike parameetrite seadistamise protsessi kohta Creality Ender 3 v2 FDM-printeri näitel.

ShotCut videotöötlustarkvara põhifunktsioonide kirjeldus ja töökord

Peamiste süntaktiliste konstruktsioonide lühikirjeldus ja harjutused nende kinnistamiseks